Sunday, September 2, 6 a.m.-1 p.m. Grand Hyatt Kauai KauaiMarathon.com