Saturday, September 1, 8:00 a.m. Grand Hyatt Kauai Resort KauaiMarathon.com